Stoszowice inwestują w rozwój przedsiębiorczości – powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach!

Stoszowice, jako gmina o bogatej historii rolniczej i turystycznej, postanowiła skupić się także na przedsiębiorczości jako jednym z kluczowych obszarów rozwoju.

Gmina Stoszowice jest w trakcie zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach realizując budowę Inkubatora przedsiębiorczości i uzbrojenie terenu. Nowe przedsięwzięcie ma być dedykowane segmentowi przedsiębiorczości nowych technologii, auto mobilności, elektro mobilności oraz odnawialnych źródeł energii

Wójt Paweł Gancarz przekonuje, że Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma przyciągnąć przedsiębiorców z tych dziedzin, a także zaszczepić przedsiębiorczość w obszarze wytypowanym już wcześniej jako obszar pod duży przemysł. Pozwoli to na zwiększenie zarówno budżetu gminy, jak i rozszerzenie jej demograficznie.

Przedsiębiorcy to rozwój, dodatkowe podatki i dochody do budżetu, to są miejsca pracy, szeroko rozumiany rozwój gminy w kontekście osiedlania się nowych mieszkańców czy nowych rodzin na tym terenie.” – Paweł Gancarz, Wójt Gminy Stoszowice.

Podobne wpisy