Aktualności

Nowa Era Gospodarcza Nadchodzi!

Nowa Era Gospodarcza Nadchodzi!

Stoszowice, malownicza gmina o bogatej historii rolniczej i turystycznej, skupia swoją uwagę w kierunku przedsiębiorczości jako głównego motoru rozwoju. Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz, ogłosił z dumą, że gmina pracuje nad zagospodarowaniem terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach poprzez budowę pierwszego budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego na gruntach WSSE Podstrefa Stoszowice. W budowanym obiekcie Zaplanowano pomieszczenia biurowe, usługowo-produkcyjno-magazynowe,…

Rozwój i wyzwania – Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach na drodze do sukcesu

Rozwój i wyzwania – Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach na drodze do sukcesu

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, to nie tylko wielka szansa na rozwój gminy, ale również ogromne wyzwanie dla jej mieszkańców. Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz podkreśla, że realizacja tego przedsięwzięcia wymaga pogodzenia potrzeb społecznych i lokalnych z dążeniem do zapewnienia interesu gminy na przyszłość. W odpowiedzi na pytania o trudności w…

Stoszowice inwestują w rozwój przedsiębiorczości – powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach!

Stoszowice inwestują w rozwój przedsiębiorczości – powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach!

Stoszowice, jako gmina o bogatej historii rolniczej i turystycznej, postanowiła skupić się także na przedsiębiorczości jako jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Gmina Stoszowice jest w trakcie zagospodarowania Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach realizując budowę Inkubatora przedsiębiorczości i uzbrojenie terenu. Nowe przedsięwzięcie ma być dedykowane segmentowi przedsiębiorczości nowych technologii, auto mobilności, elektro mobilności oraz odnawialnych źródeł…

Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Rozwój Gminy Stoszowice – Inwestycje Infrastrukturalne i Strefa Aktywności Gospodarczej Wójt Gminy Stoszowice i Radni konsekwentnie dbają o rozwój gminy poprzez inwestycje infrastrukturalne, takie jak modernizacja dróg gminnych. Jednak oprócz rolnictwa, Gmina Stoszowice rozwija się również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Jednym z ważnych projektów jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, który wnosi nowe…

Rozwój Gminy Stoszowice – Inwestycje Infrastrukturalne i Strefa Aktywności Gospodarczej

Rozwój Gminy Stoszowice – Inwestycje Infrastrukturalne i Strefa Aktywności Gospodarczej

Wójt Gminy Stoszowice i Radni konsekwentnie dbają o rozwój gminy poprzez inwestycje infrastrukturalne, takie jak modernizacja dróg gminnych. Jednak oprócz rolnictwa, Gmina Stoszowice rozwija się również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Jednym z ważnych projektów jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, który wnosi nowe perspektywy rozwoju dla lokalnej społeczności. Sołtys Stoszowic, Daniel Jabłoński mówi:„Osoby,…

Lepsze drogi gospodarcze dla Gminy Stoszowice

Lepsze drogi gospodarcze dla Gminy Stoszowice

Daniel Jabłoński, Sołtys Stoszowic, podkreśla konieczność dokonania zmian w infrastrukturze gminy, aby wspierać rozwijające się jednoosobowe przedsiębiorstwa i małe oraz średnie firmy. Gmina Stoszowice, która dotychczas była głównie gminą rolniczą, rozwija się teraz również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach to jedno z kluczowych przedsięwzięć, które ma sprzyjać rozwojowi jednoosobowych…