Rozwój i wyzwania – Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach na drodze do sukcesu

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, to nie tylko wielka szansa na rozwój gminy, ale również ogromne wyzwanie dla jej mieszkańców.

Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz podkreśla, że realizacja tego przedsięwzięcia wymaga pogodzenia potrzeb społecznych i lokalnych z dążeniem do zapewnienia interesu gminy na przyszłość. W odpowiedzi na pytania o trudności w budowie Wójt wypowiada się następująco:

„My jako zespół jesteśmy gotowi na każde wyzwanie, na każde duże przedsięwzięcie.” Przedsiębiorczość to motor rozwoju, dodatkowe dochody do budżetu, a także miejsca pracy. Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma przyciągnąć przedsiębiorców z dziedzin nowych technologii, auto mobilności, elektro mobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Oczywiście, nie zapominając o mniejszych sprawach, gmina stara się równocześnie rozwiązywać problemy najmniejsze, średnie i największe, mając na uwadze dalekosiężne cele rozwojowe dla mieszkańców i całej gminy.