W naszym Inkubatorze będzie można rozpocząć i rozwijać działalność gospodarczą 

Gmina Stoszowice realizuje projekt, który obejmuje budowę i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej Podstrefy Stoszowice. Po zakończeniu projektu będzie pełniła rolę operatora Inkubatora 2.0, udzielając wsparcia przedsiębiorcom poprzez szkolenia i doradztwo. Zakładany program wsparcia skierowany jest do początkujących przedsiębiorców i obejmuje proces tworzenia nowych firm, począwszy od fazy koncepcji aż do osiągnięcia stabilności na rynku. 

Inkubator 2.0 zapewni przestrzeń o powierzchni blisko 3300 m2, w tym salę konferencyjną do spotkań i targów, biura, pomieszczenia socjalne i techniczne, kuchnię oraz przestrzeń produkcyjną, magazynową i usługową. Zostawiając tym samym możliwość oraz teren na poszerzenie swoich zabudowań i możliwości. Wyposażony zostanie w niezbędne urządzenia umożliwiające rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej. 

Oferta Inkubatora 2.0 będzie adresowana do wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej. Szczególnie duże wsparcie zostanie udzielone dwóm głównym sektorom działalności dla inkubowanych przedsiębiorstw. Pierwszy sektor skupia się na produkcji żywności ekologicznej oraz maszyn i urządzeń dla odnawialnych źródeł energii. Drugi sektor skoncentrowany jest na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury technologicznej dla firm z branży motoryzacyjnej, automatyki, mechaniki, informatyki i pokrewnych dziedzin, umożliwiającej rozwijanie innowacyjnych produktów przez te przedsiębiorstwa.