Nowoczesny budynek na miarę potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Stoszowice 

 
W nowym obiekcie zostaną stworzone różnorodne przestrzenie, takie jak warsztaty, biura, sala konferencyjna do organizacji spotkań i targów, a także pomieszczenia socjalne i techniczne, które będą służyć przedsiębiorcom i ich potencjalnym klientom. Ten kompleks jest idealnym miejscem do produkcji, prezentacji i sprzedaży produktów, ale także do korzystania z usług biznesowych, takich jak szkolenia, warsztaty czy doradztwo. 
 

Projekt „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

Wartość inwestycji: 
• całkowita wartość Projektu: 25 803 490,40 PLN 
• dofinansowanie: 16 099 556,18 PLN 
• środki własne: 9 703 934,24 PLN 

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.