Nowa Era Gospodarcza Nadchodzi!

Stoszowice, malownicza gmina o bogatej historii rolniczej i turystycznej, skupia swoją uwagę w kierunku przedsiębiorczości jako głównego motoru rozwoju.

Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz, ogłosił z dumą, że gmina pracuje nad zagospodarowaniem terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach poprzez budowę pierwszego budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego na gruntach WSSE Podstrefa Stoszowice.

W budowanym obiekcie Zaplanowano pomieszczenia biurowe, usługowo-produkcyjno-magazynowe, gdzie będą miały rotacyjnie siedziby firmy – rezydenci. Sala konferencyjna na parterze jest przewidywana jako wspólna dla całego obiektu wielofunkcyjna przestrzeń szkoleniowo-konferencyjno-multimedialna. Zadania projektu obejmują m.in. budowę inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga i sieci) oraz wyposażenie inkubatora w części biurowej, laboratoryjnej, warsztatowej i serwerowni.

Ten innowacyjny projekt kierowany jest do nowego segmentu przedsiębiorczości, koncentrującego się na nowych technologiach, mobilności elektrycznej oraz odnawialnych źródłach energii.

 Proces ten ma zaowocować zwiększeniem budżetu gminy oraz rozszerzeniem jej struktury demograficznej.

„Przedsiębiorcy towarzyszą zawsze rozwojowi – przynoszą dodatkowe wpływy do budżetu, tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju gminy poprzez osiedlanie się nowych mieszkańców na tym terenie.”  – mówi wójt.

Projekt Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach to jedno z kluczowych przedsięwzięć dla Gminy Stoszowice. Gmina planuje również duże zadanie z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowę kolei gondolowej z miasteczka na Twierdzę Srebrną Górę.

Mimo że finansowanie tych projektów stanowi wyzwanie, gmina wykazuje gotowość do ich realizacji. Ostatnie lata to okres poszukiwania funduszy głównie w programach europejskich i innych źródłach zewnętrznych. Jak podkreśla Paweł Gancarz, „musimy szukać środków w różnych miejscach. Obecnie korzystamy z funduszy europejskich, które mogą być trudniejsze do uzyskania, ale jak widać, skutecznie sobie z nimi radzimy.” ważne jest to, że duże inwestycje i przedsięwzięcia na pewno przyczynią się do znaczącego wzrostu Gminy Stoszowice w perspektywie kilku lat.”

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stoszowice jest kamieniem milowym dla zainteresowanych przedsiębiorców. Dzięki temu projektowi, w którym gmina uzyskała aż 85% dofinansowania z budżetu UE, oraz odzyskaniu podatku VAT, będzie ona wspierać rozwój i tworzyć nowe miejsca pracy.

Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice, zwraca uwagę na konieczność korzystania z funduszy zewnętrznych ze względu na ograniczone środki budżetowe gminy. Z budowy Strefy Aktywności Gospodarczej skorzysta nie tylko gmina, ale również lokalni przedsiębiorcy, znajdując w niej nowe możliwości rozwoju dla swoich firm.

Marek Ociepa, Radca Prawny Gminy Stoszowice, podkreśla, że pomimo wyzwań finansowych, inwestycja w Strefę Aktywności Gospodarczej jest niezbędna. Gmina ma już doświadczenie w tworzeniu warunków dla przedsiębiorców, ale Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach to pierwsza inicjatywa tej skali.

Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców i zachęcenie do zakładania własnych firm to klucz do przyszłego sukcesu gospodarczego Gminy Stoszowice. Projekt Strefy Aktywności Gospodarczej ma zrewolucjonizować lokalny krajobraz gospodarczy, tworząc środowisko sprzyjające przedsiębiorczości oraz rozwijając infrastrukturę dla istniejących i przyszłych inwestorów. To nowe horyzonty dla gminy, które otwierają drogę do wzrostu i postępu.

Stoszowice, mała gmina o wielkich ambicjach, udowadnia, że zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości może przynieść znaczące efekty. Strefa Aktywności Gospodarczej to pomost łączący tradycyjne dziedziny, takie jak rolnictwo i turystyka, z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnością. To nie tylko nowa przestrzeń dla firm, ale również szansa na transformację gospodarczą i społeczną.

Podobne wpisy