Lepsze drogi gospodarcze dla Gminy Stoszowice

Daniel Jabłoński, Sołtys Stoszowic, podkreśla konieczność dokonania zmian w infrastrukturze gminy, aby wspierać rozwijające się jednoosobowe przedsiębiorstwa i małe oraz średnie firmy. Gmina Stoszowice, która dotychczas była głównie gminą rolniczą, rozwija się teraz również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Budowa Strefy

Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach to jedno z kluczowych przedsięwzięć, które ma sprzyjać rozwojowi jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Strefa Aktywności Gospodarczej zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale również stworzy infrastrukturę dla już istniejących przedsiębiorstw.

Podobne wpisy