Rozwój Gminy Stoszowice – Inwestycje Infrastrukturalne i Strefa Aktywności Gospodarczej

Wójt Gminy Stoszowice i Radni konsekwentnie dbają o rozwój gminy poprzez inwestycje infrastrukturalne, takie jak modernizacja dróg gminnych. Jednak oprócz rolnictwa, Gmina Stoszowice rozwija się również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Jednym z ważnych projektów jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, który wnosi nowe perspektywy rozwoju dla lokalnej społeczności.

Sołtys Stoszowic, Daniel Jabłoński mówi:
„Osoby, które nie znajdują się czy turystyką, czy rolnictwem, będą mogły znaleźć w pobliżu swojego miejsca zamieszkania nowe miejsca pracy.”

Nowe miejsca pracy dla młodszego pokolenia stanowią zachętę do zakładania działalności gospodarczej w niskich kosztach, co wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy Gminy Stoszowice.

Podobne wpisy