Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach wspiera rozwój Gminy

Strefa Aktywności Gospodarczej to kluczowa inicjatywa dla Gminy Stoszowice, która dotychczas miała głównie charakter rolniczy, z niewielkim udziałem segmentu turystycznego. Jednak dzięki drugiemu obiektowi tego typu, który powstaje w ciągu ostatnich dwóch lat, gmina otwiera się na nowe możliwości rozwoju gospodarczego.

Inwestycja ta jest znacząca dla małej gminy, ale jedynym kierunkiem rozwoju jest stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorców. Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma za zadanie przyciągnąć przedsiębiorców zainteresowanych działalnością produkcyjną, co przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla całego regionu. Inwestycja ta wpisuje się w długofalowe cele rozwoju Gminy Stoszowice i tworzy nowe perspektywy dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Marek Ociepa wypowiada się w ten sposób:

„W tej gminie pracuję od 20 lat. I to można powiedzieć, jeśli chodzi o inwestycje takie tworzące warunki dla przedsiębiorców, to jest taka pierwsza duża inicjatywa. Do tej pory Gmina Stoszowice raczej miała profil gminy typowo rolniczej. Oczywiście z pewnym udziałem segmentu turystycznego. Teraz pojawia się trzeci segment, czyli typowa działalność gospodarcza, z założenia produkcyjna.”

Podobne wpisy