Stoszowice inwestuje w rozwój przedsiębiorczości – powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach!

Stoszowice, jako gmina o bogatej historii rolniczej i turystycznej, postanowiło skupić się także na przedsiębiorczości jako jednym z kluczowych obszarów rozwoju. Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz, ogłosił, że gmina jest w trakcie realizacji budowy drugiego Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach – Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Nowe przedsięwzięcie ma być dedykowane całkiem innemu segmentowi przedsiębiorczości, koncentrując się na nowych technologiach, auto mobilności, elektro mobilności oraz odnawialnych źródłach energii.

Wójt przekonuje, że Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma przyciągnąć przedsiębiorców z tych dziedzin, a także zaszczepić przedsiębiorczość w obszarze wytypowanym już wcześniej jako obszar pod duży przemysł. Pozwoli to na zwiększenie zarówno budżetu gminy, jak i rozszerzenie jej demograficznie.

„Przedsiębiorcy to jest zawsze rozwój, dodatkowe podatki i dochody do budżetu, to są miejsca pracy, szeroko rozumiany rozwój gminy w kontekście osiedlania się nowych mieszkańców czy nowych rodzin na tym terenie.” – Paweł Gancarz, Wójt Gminy Stoszowice.

Podobne wpisy