Wsparcie dla Małych Przedsiębiorstw

Rozwój Gminy Stoszowice – Inwestycje Infrastrukturalne i Strefa Aktywności Gospodarczej

Wójt Gminy Stoszowice i Radni konsekwentnie dbają o rozwój gminy poprzez inwestycje infrastrukturalne, takie jak modernizacja dróg gminnych. Jednak oprócz rolnictwa, Gmina Stoszowice rozwija się również w dziedzinach turystyki i przedsiębiorczości. Jednym z ważnych projektów jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, który wnosi nowe perspektywy rozwoju dla lokalnej społeczności.

Sołtys Stoszowic, Daniel Jabłoński mówi:
„Osoby, które nie zajmują się czy turystyką, czy rolnictwem, będą mogły znaleźć w pobliżu swojego miejsca zamieszkania nowe miejsca pracy.

Nowe miejsca pracy dla młodszego pokolenia stanowią zachętę do zakładania działalności gospodarczej w niskich kosztach, co wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy Gminy Stoszowice.

Wsparcie Dla Jednoosobowych Firm i Małych Przedsiębiorstw

Gmina Stoszowice stawia na rozwijanie różnych dziedzin gospodarki, zarówno rolnictwa, turystyki, jak i przedsiębiorczości. Strefa Aktywności Gospodarczej, która jest obecnie w budowie, zapewni gotowy obiekt i potrzebną infrastrukturę dla tych przedsiębiorców. Stworzy nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców Gminy Stoszowice, umożliwiając im założenie działalności gospodarczej w korzystnych warunkach. Dzięki temu młodsze pokolenie znajdzie nowe perspektywy rozwoju, a gmina będzie rozwijać się w wielu dziedzinach, tworząc przyjazne otoczenie dla zainteresowanych przedsiębiorców.

Podobne wpisy