Unijne wsparcie dla rozwoju – Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Stoszowice

Gmina Stoszowice, będąca małą i wiejską jednostką administracyjną, zdecydowała się na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców. Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice, zaznacza, że ze względu na skromny budżet gminy, realizacja takich inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym wypadku z budżetu Unii Europejskiej.

Inwestycja ta to znaczący projekt, na który Gmina Stoszowice otrzymała aż 85% dofinansowania z budżetu UE. Ponadto, gmina odzyskuje również podatek VAT, co zmniejsza jej wkład własny w całość przedsięwzięcia. Zdając sobie sprawę, że kolejne inwestycje tego typu nie będą już finansowane, Gmina Stoszowice postanowiła podjąć decyzję i zrealizować ten projekt.

Podobne wpisy