Rozwój i wyzwania – Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach na drodze do sukcesu

Rozwój i wyzwania – Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach na drodze do sukcesu

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, to nie tylko wielka szansa na rozwój gminy, ale również ogromne wyzwanie dla jej mieszkańców. Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz podkreśla, że realizacja tego przedsięwzięcia wymaga pogodzenia potrzeb społecznych i lokalnych z dążeniem do zapewnienia interesu gminy na przyszłość. W odpowiedzi na pytania o trudności w…